IturaNet Polska

"ART-DOM"
Leszczyński Szumlach sp. j.

85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15b
tel. +48 52 3423866, fax +48 52 3421139
e-mail: artdom@artdom.bydg.pl